CEO SAPPE คว้ารางวัล BEST CEO จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

CEO SAPPE คว้ารางวัล BEST CEO จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

CEO SAPPE คว้ารางวัล BEST CEO จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

โชว์ผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์สำหรับ ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE จนได้รับรางวัล Best CEO กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจากงาน IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ที่บริหารงานอย่างยอดเยี่ยม นำพาองค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ผ่านการประสานกับนักวิเคราะห์การลงทุน ทำให้เกิดการจัดทำบทวิเคราะห์ต่างๆ ที่มีคุณภาพจากนักวิเคราะห์ไปยังนักลงทุน โดยมีนายไพบูลย์ นลินทรางกูร (ขวา) นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เป็นผู้มอบรางวัล และนายสมบัติ นราวุฒิชัย (ซ้าย) เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์นักลงทุน ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ที่มองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ และความจริงใจของพวกเราชาวเซ็ปเป้ ในการสร้างผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมตลอดช่วงที่ผ่านมา เพื่อสร้างแบรนด์ SAPPE ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและนานาประเทศ การทำงานของเรานอกจากให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าแล้ว เรายังให้ความสำคัญสูงสุดในการกำกับกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและแม่นยำ ช่วยให้นักวิเคราะห์ ตลอดจนนักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กล่าวว่า รางวัลในวันนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมุมมองของนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีต่อผู้บริหารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน ว่าใครที่เราถือว่าเป็น CEO, CFO รวมทั้ง IR ที่เก่งที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการคัดเลือกทำอย่างโปร่งใส จึงรู้สึกภูมิใจแทนทุกองค์กร และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ด้านนายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์นักลงทุน กล่าวว่า การมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2009 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับตลาดทุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น CEO, CFO รวมทั้ง IR ที่ได้ร่วมงานกับนักวิเคราะห์ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักวิเคราะห์นำข้อมูลมาเขียนเป็นบทวิเคราะห์ และส่งต่อให้กับนักลงทุน ทั้งสถาบันและรายย่อย นับว่านักเคราะห์การลงทุนที่ร่วมโหวตในวันนี้ เป็นผู้ที่รู้ดีกว่าใคร ว่า CEO, CFO รวมทั้ง IR บริษัทไหนเก่งที่สุด เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่เข้าไป Visit เกาะติดแต่ละบริษัทจดทะเบียนทุกวัน ติดตามทุกชิ้นข่าว ซักถามข้อสงสัยตลอดเวลา สามารถตามดูว่าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินงานตามเป้าหมาย ตามสิ่งที่ได้ประกาศบอกนักลงทุนหรือไม่ ซึ่งมีเกณฑ์การโหวตที่เข้มข้นและมีคุณภาพ

Previous
Next