อินโน สตูดิโอ

Inno Studio (อินโน สตูดิโอ) คือ หนึ่งใน 3 แกนสำคัญของ Sappe innovation strategy ที่เรานำนวัตกรรมมาพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ จนทำให้เซ็ปเป้ กลายเป็น Home of innovator อย่างยั่งยืน


โดย Sappe innovation strategy ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1). In-house innovation เป็นหน่วยงานในองค์กรที่มุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ Innovative product ใหม่ๆ พัฒนาจนได้สิ่งที่ดีที่สุดออกสู่ตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ 2). Business partnership คือการ collaborate กับ potential partners เพื่อร่วมกันต่อยอดและขยายความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้ยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งเปิดกว้างไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มของธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น แต่เรามองหา Partner ในทุกกลุ่มธุรกิจ ว่าจะเป็นธุรกิจต้นน้ำของวัถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่าง All Coco, Partner ระดับโลกอย่าง Danone, ผู้นำด้านสื่อเอนเตอร์เทนเมนท์แห่งยุค เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์, แบรนด์ยาแก้ไอที่เป็นตำนาน ตะขาบ 5 ตัว หรือแม้กระทั่ง Tech company อย่าง M-intel เป็นต้น และ 3). Inno Studio คือหน่วยงานที่เปิดรับไอเดียใหม่ๆ แล้วเชื่อมโยง “ของดีของไทย” หรือ Local goodness ไม่ว่าไอเดียนั้น จะมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ, SME, เกษตรกร ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ จากภายนอกองค์กร นำมาต่อยอดพัฒนา ให้เป็นสินค้าที่สร้างสรรค์และเกิดโอกาสทางธุรกิจสูงสุด ด้วยจุดแข็งของเซ็ปเป้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนาสินค้า และมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจรวมทั้งเครือข่าย Logistic ที่แข็งแกร่ง นำมาผลักดันให้สินค้านวัตกรรมใหม่ที่มาจาก Local goodness นั้น ให้สามารถก้าวไปในเวทีโลกให้ได้


ทีม Inno Studio ชื่นชอบการลองผิด ลองถูก และสนุกกับการคิดในสิ่งใหม่ ที่ไม่มีเคยมีมาก่อน ที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพของไทย ตัวอย่างสินค้านวัตกรรมและโครงการใหม่ๆ ที่ได้จาก Inno Studio ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ Sappe together ที่เป็นผลผลิตจากว่านหางจระเข้ของชุมชนรอบโรงงานเซ็ปเป้ ที่ลำลูกกา ปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนจากการประกอบอาชีพเดิมคือการทำนา สร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด, โครงการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ สร้างโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้มีเวทีจริงในการสร้างสรรค์ความคิดให้เกิดเป็นสินค้านวัตกรรมจากไอเดียสดใหม่ รวมทั้งการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง ผ่านบริษัท ไทย เฮมพ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งนอกจากเป็นการเตรียมพร้อมรับเทรนด์กัญชงที่กำลังมาแรงในไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรไทยหลายร้อยครัวเรือนอีกด้วย
เราเชื่อว่า นวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ อาจมาจากของดีของไทย ที่มารวมกับไอเดียที่สร้างสรรค์ของเรา และนี่คือ Inno Studio!

เซ็ปเป้ อินโน สตูดิโอ_Sappe Inno Studio_นวัตกรรม_เกษตรกร
เซ็ปเป้ อินโน สตูดิโอ_Sappe Inno Studio_นวัตกรรม_เกษตรกร

ทีมนวัตกรของเราทำงานอย่างหนักร่วมกับเหล่าเกษตร เจ้าของกิจการ นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย คุณค่า การทำงานร่วมกัน เสียงหัวเราะ และแน่นอน! ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจไทย

"ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของเรา"

เซ็ปเป้ ทูเก็ทเตอร์ เจลล้างมืออนามัย แอลกอฮอล์ผสมว่านหางจระเข้

สินค้าจาก Inno studio เป็นผลผลิตจากว่านหางจระเข้ของชุมชนรอบโรงงานเซ็ปเป้ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สินค้านวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากโครงการ “วาน หว่าน ว่าน” ส่งเสริมรายได้ชุมชนรอบโรงงาน โดยเซ็ปเป้ได้ส่งมอบความรู้สู่ชาวบ้าน จากการสร้างแปลงสาธิตเพื่อทดลองว่าพื้นที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ สามารถปลูกว่านหางจระเข้ ที่ให้คุณภาพมาตรฐาน เป็นวัตถุดิบการผลิตสินค้าของเราได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากทดลองภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เราก็นำมาต่อยอดขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน และรับซื้อว่านหางจระเข้จากชาวบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้าของบริษัท และเมื่อมาถึงช่วงที่เกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาด Inno studio ก็นำองค์ความรู้ที่เราเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดสู่ชาวบ้านอีกครั้ง เพื่อผลิตสินค้าใหม่ เป็นเจลล้างมืออนามัย แอลกอฮอล์ผสมว่านหางจระเข้ ที่นอกจากช่วยป้องกันไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ แก่ผู้ใช้แล้ว ยังถนอมผิว ถนอมมือให้นุ่มชุ่มชื่นอีกด้วย เป็นสินค้าคุณภาพที่สร้างความภูมิใจ สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้าน และพวกเราชาวเซ็ปเป้ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา