อินโน สตูดิโอ

"ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของเรา"

เซ็ปเป้ ทูเก็ทเตอร์ เจลอนามัยแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้

เจลล้างมือที่ท่านถืออยู่นี้ เกิดจากโครงการที่ตั้งใจส่งมอบความรู้สู่ชาวบ้านโดยการสนับสนุนการปลูกว่าน เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนและอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน อีกทั้งยังส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อดูแลท่านให้สุขภาพดี ปลอดเชื้อโรค และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน ตามปณิธานของ Sappe ที่ว่า เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา