ภาพรวมธุรกิจ

              บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท โดยนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ได้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลิตและจำหน่ายขนมไทยหลากหลายชนิดภายใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยความใส่ใจในเรื่องคุณภาพและรสชาติ ทำให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2531 จึงได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

              โดยปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพ ความงาม และความสะดวกสบาย ด้วยอาหาร เครื่องดื่มที่อร่อย สุดเจ๋ง! ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของเรา