SAPPE องค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม’ (Ring the Bell for Gender Equality) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ UN Women

SAPPE องค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม’ (Ring the Bell for Gender Equality) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ UN Women

SAPPE องค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม’ (Ring the Bell for Gender Equality) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ UN Women

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ (Gender-Responsive Marketplace) จากเวที UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม’ (Ring the Bell for Gender Equality) งานใหญ่ประจำปี ที่เป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันให้องค์กรภาคธุรกิจส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผู้หญิงทั่วโลก เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ปี 2023 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวปิยจิต เปิดเผยว่า เซ็ปเป้มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม’ ในวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทำงานด้านความยั่งยืนเซ็ปเป้ ซึ่งมีสมาชิกเป็นตัวแทนจากทุกฝ่ายในองค์กร ให้การดูแลผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงจุด และเปิดเผยผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและให้ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง

นอกจากการผลิตสินค้าคุณภาพ การทำการตลาดที่รับผิดชอบ สื่อสารอย่างจริงใจ และส่งมอบสินค้าให้ถึงมือทุกคนอย่างเท่าเทียมแล้ว เซ็ปเป้ยังสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมในองค์กร โดยให้พนักงานทุกตำแหน่งทุกระดับ ทุกคนที่มีความหลากหลายทางความคิดได้ปลอดปล่อยศักยภาพและร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จนกลายเป็น Home Of Innovator เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น ตามปณิธานขององค์กร อีกทั้งเรายังมีกิจกรรมที่ร่วมพัฒนาซัพพลายเออร์ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปด้วยกัน ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนรอบโรงงาน ให้มีรายได้เพิ่มจากโครงการวานหว่านว่าน หรือการผลิตยาดม ‘สูดสุด’ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ‘Sappe Together’ รวมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างชุมชนกับเซ็ปเป้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีธรรมาภิบาลทั้งในยามปกติและในช่วงวิกฤติต่างๆ เสมอมา  

ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษ ‘Gender Equality Means Good Business’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวเพิ่มเติมว่า “สินค้าของเซ็ปเป้ทุกแบรนด์ จะมีการสื่อสารทางการตลาดที่มีการใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนในคุณประโยชน์และกลุ่มเป้าหมาย เราเน้นที่คุณภาพ ความอร่อย และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคจริงๆ และใครๆ ก็สามารถทานได้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น สินค้าที่คุ้นเคยอย่างเซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ นับเป็นแบรนด์แรกๆ ที่สื่อสารอย่างชัดเจนในการดูแลตัวเอง ครอบคลุมทุกความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราก็ได้พัฒนาการสื่อสารตอกย้ำจุดยืนในการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เข้าใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน โดยสื่อสารใหม่ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีคือคุณที่ดีที่สุด” เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกคนดูแลตัวเอง โดยเริ่มจากสุขภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดูดียิ่งขึ้นในแบบของแต่ละคน หรือแบรนด์โมกุ โมกุ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวชิ้นโต ที่เราส่งออกจำหน่ายใน 98 ประเทศ เพื่อส่งมอบดื่มเครื่องดื่มคุณภาพแบรนด์คนไทย จากผลผลิตของเกษตรกรไทย ให้คนทั่วโลกได้มีโอกาสทานของอร่อยมีคุณภาพ แบบไม่เลือกปฏิบัติหรือเหมารวมทางเพศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ทั่วโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านสินค้าของเรา ตามปณิธาน “เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา” นางสาวปิยจิต กล่าว

งาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม’ (Ring the Bell for Gender Equality) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม เป็นประจำทุกปี โดยเป็นความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย UN Women เอเชีย-แปซิฟิก และสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้องค์กรภาคธุรกิจ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผู้หญิงทั่วโลก