เว็บแคสต์

2023

Oppday year-end 2023 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

Oppday Q3/2023 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

Oppday Q2/2023 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

Oppday Q1/2023 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

2022

Oppday Year End 2022 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

Oppday Q3/2022 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

Oppday Q2/2022 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

Oppday Q1/2022 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE

2021

Oppday Year End 2021 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SAPPE