SAPPE ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม Ring the Bell for Gender Equality 2024’ ตอกย้ำองค์กรที่รวมความหลากหลายและให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม

SAPPE ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม Ring the Bell for Gender Equality 2024’ ตอกย้ำองค์กรที่รวมความหลากหลายและให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม

SAPPE ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม Ring the Bell for Gender Equality 2024’ ตอกย้ำองค์กรที่รวมความหลากหลายและให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียม

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ (Gender-Responsive Marketplace) จากเวที UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ร่วมงาน ‘ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม Ring the Bell for Gender Equality 2024’ งานใหญ่ประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ UN Women ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่เป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันให้องค์กรภาคธุรกิจส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลปี 2024 ซึ่งปีนี้เป็นธีม “Invest in Women: Accelerate Progress” ตอกย้ำการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในผู้หญิง สามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและพาเราไปสู่อนาคตที่เท่าเทียมยิ่งขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวว่า ที่เซ็ปเป้ เรามีปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา” สะท้อนหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเราเป็นองค์กรคนรุ่นใหม่ เรามีผู้หญิงมากกว่าครึ่งแทบในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับบริหาร มีคนหลากหลาย Generation ทำงานร่วมกันที่นี่ เราส่งเสริมให้ทุกคนได้ Up Level ของตัวเองผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่เท่าเทียม สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าใครตำแหน่งไหน และทุกคนรวมทั้งผู้บริหาร ก็รับฟังอย่างจริงใจ ทำให้องค์กรได้รับไอเดียดีๆ มากมายจนกลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนที่มองไปถึงคนใน Next Generation ด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำของไทย พยายามคิดค้นสินค้าที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบรนด์ที่คุ้นเคยอย่าง เซ็ปเป้ บิวติ นับเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมให้ทุกเพศดูแลตัวเอง สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้ทุกคนดูดีขึ้น สวยขึ้น และสุขภาพดีขึ้นได้จากภายใน ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายรูปแบบ สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไป ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกหลากหลาย ทั้งสินค้าที่จำหน่ายในไทยและที่ส่งออกไปต่างประเทศ

(บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา) Katja Freiwald, Regional Lead, WEE & Migration, UN Women Regional Office for Asia and the Pacific, ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน), ดร. ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) และ Sarah Knibbs, Deputy Regional Director of UN Women Regional Office for Asia and the Pacific.