“SAPPE” ส่งต่อพลังความสนุกและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม ผ่านโครงการ 90 วันไขมันฉันเพื่อเธอ มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนใน 2 จังหวัดภาคอีสาน

“SAPPE” ส่งต่อพลังความสนุกและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม ผ่านโครงการ 90 วันไขมันฉันเพื่อเธอ มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนใน 2 จังหวัดภาคอีสาน

“SAPPE” ส่งต่อพลังความสนุกและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม ผ่านโครงการ 90 วันไขมันฉันเพื่อเธอ มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนใน 2 จังหวัดภาคอีสาน

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE พร้อมพนักงานและคณะทำงานด้านความยั่งยืนเซ็ปเป้ ร่วมส่งมอบสนามเด็กเล่นจากโครงการ 90 วันไขมันฉันเพื่อเธอ ให้แก่น้องๆ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือจำนวน 2 โรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องเล่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี หวังเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คุณภาพชีวิตของน้องๆ ดีขึ้นผ่านความสนุก และเสริมสร้างพัฒนาการ ให้เด็กๆ เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ โครงการ 90 วันไขมันฉันเพื่อเธอ ดำเนินต่อเนื่องมา 5 ปีแล้ว เป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่พนักงาน Sappe Players ทั้งออฟฟิศและโรงงาน ร่วมกันออกกำลังกายด้วยรูปแบบต่างๆ ตลอด 90 วัน  และนำแต้มที่สะสมในกิจกรรมมาแปลงมาเป็นเงิน เพื่อสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2023 สามารถสะสมแต้มแปลงเป็นเงินได้ราว 350,000 บาท และนำมาซื้อเครื่องเล่นดังกล่าวส่งมอบให้น้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งโครงการ 90 วันไขมันฉันเพื่อเธอ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและสร้างสังคมที่สนุกด้วยการออกกำลังกายแล้ว ยังสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

Previous
Next