SAPPE รับรางวัล BEST UNDER A BILLION 2023 จากนิตยสาร FORBES ASIA ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

SAPPE รับรางวัล BEST UNDER A BILLION 2023 จากนิตยสาร FORBES ASIA ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

SAPPE รับรางวัล BEST UNDER A BILLION 2023 จากนิตยสาร FORBES ASIA ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รับรางวัล Best Under A Billion 2023 สุดยอดบริษัทมหาชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จากนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งนับเป็นการได้รับการจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี Christopher Forbes, Vice Chairman, Forbes Media และ Henry T. Sy, Jr., Vice Chairperson, SM Investments Corporation เป็นผู้มอบ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการจัดอันดับ 200 Best Under a Billion ของ Forbes Asia จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะคัดเลือก 200 บริษัทมหาชน จากราว 20,000 บริษัทมหาชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มียอดขายประจำปีมากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น มีรายได้และกำไรเติบโตดีอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุ้นแข็งแกร่งตลอด 5 ปีย้อนหลัง มีภาระหนี้ต่ำ และมีการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล มีความน่าเชื่อถือด้านบัญชี ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการที่มีศักยภาพและไม่มีปัญหาทางกฎหมายอีกด้วย ซึ่งเซ็ปเป้เป็น 1 จาก 11 บริษัทมหาชนไทยที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้

Previous
Next