SAPPE ติดโผหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SAPPE ติดโผหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SAPPE ติดโผหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมการประเมิน 262 บริษัท และผ่านการคัดเลือก 193 บริษัท การได้รับคัดเลือกดังกล่าวตอกย้ำถึงศักยภาพของการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พร้อมรับมือต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้กรอบ ESG ในทุกมิติ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) ควบคู่การสร้างผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ปัจจุบัน SAPPE แบรนด์สินค้าสัญชาติไทย ส่งออกสินค้าไปยัง 98 ประเทศทั่วโลก ด้วยสัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศราว 83% ของรายได้ โดยมีเป้าหมายนำแบรนด์ของคนไทยไปสู่ Global Brand อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกๆ ทวีปทั่วโลก ในช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ “โมกุ โมกุ” น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว จนเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็น Trend Setter ของโลกได้อย่างน่าภูมิใจ