SAPPE ส่งมอบตุ๊กตาให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

SAPPE ส่งมอบตุ๊กตาให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

SAPPE ส่งมอบตุ๊กตาให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE พร้อมด้วยพนักงาน รวบรวมตุ๊กตาและของขวัญกว่า 500 ชิ้น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ กุมิ กุมิ เยลลี่ รสชาติต่างๆ จำนวน 200 ลัง เพื่อนำไปส่งมอบให้น้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระบรมราชาอุปถัมป์ ชุนชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ เพื่อส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีสู่น้องๆ ผู้ยากไร้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข ดูแลบ้านเด็กอ่อน 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) ทั้ง 4 บ้าน ให้การดูแลเด็กวันละประมาณ 250 คน

Previous
Next