SAPPE จัดประชุม AGM ประจำปี 2566 พร้อมเดินหน้าทำผลงานมุ่งสู่ Global Brand

SAPPE จัดประชุม AGM ประจำปี 2566 พร้อมเดินหน้าทำผลงานมุ่งสู่ Global Brand

SAPPE จัดประชุม AGM ประจำปี 2566 พร้อมเดินหน้าทำผลงานมุ่งสู่ Global Brand

นายนที อ่อนอิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM) โดยในที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแผนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสมของงวดผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 508.7 ล้านบาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้ถือหุ้นเตรียมรับเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นการตอบแทนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังโชว์วิสัยทัศน์แผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันผลงานสร้าง SAPPE ให้เป็น Global Brand และทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องแบบไม่หยุดในปี 2566