SAPPE มอบถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

SAPPE มอบถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

SAPPE มอบถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานคณะทำงานด้านความยั่งยืน และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทีมงานเซ็ปเป้แพ๊คถุงยังชีพ เตรียมลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี 120 ครัวเรือน และมอบผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้กว่า 24,000 ขวด ผ่านหน่วยงานจิตอาสาต่างๆ ที่เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของ เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่เดือดร้อนในเขตจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และนครสวรรค์

Previous
Next