SAPPE ติดรายชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SAPPE ติดรายชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SAPPE ติดรายชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SAPPE ซึ่งอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืนให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง บริหารด้วยความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล พร้อมรับมือกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยปัจจุบัน SAPPE แบรนด์สินค้าสัญชาติไทย ส่งออกจำหน่ายใน 98 ประเทศทั่วโลก มี 12 แบรนด์สินค้า 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพ รวมถึงขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายนำแบรนด์ของคนไทยสู่ Global Brand อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกๆ ทวีปทั่วโลก