SAPPE รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นปี 2565 จากประกันสังคม

SAPPE รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นปี 2565 จากประกันสังคม

SAPPE รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นปี 2565 จากประกันสังคม

SAPPE รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘สถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2565’ จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีนายอเนก ลาภสุขสถิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 32 ปี ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) โดยเซ็ปเป้ เป็น 1 ใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ จากบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 ทั้งหมด 19,500 บริษัท ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมตามนโยบายของภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาสวัสดิการแรงงานให้ยั่งยืน