SAPPE คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies จาก Deloitte

SAPPE คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies จาก Deloitte

SAPPE คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies จาก Deloitte

SAPPE รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทยปี 2565 หมวดอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มจาก Deloitte (ดีลอยท์ ประเทศไทย) ซึ่งมอบให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยคุณก้อง อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร รับมอบ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเซ็ปเป้ร่วมแสดงความยินดี

นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเซ็ปเป้ ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางด้านความยั่งยืน บริหารด้วยความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล เชื่อในพลังวัฒนธรรมองค์กรอย่างสูงสุด ภาคภูมิใจในความเป็นองค์กรไทยที่มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรไทย และผลักดันสินค้าไทย แบรนด์ของคนไทยไปสู่เวทีโลก
Previous
Next