SAPPE ส่งมอบความปราถนาดีส่งท้ายปี มอบอุปกรณ์การแพทย์ 7 โรงพยาบาลรอบโรงงาน

SAPPE ส่งมอบความปราถนาดีส่งท้ายปี มอบอุปกรณ์การแพทย์ 7 โรงพยาบาลรอบโรงงาน

SAPPE ส่งมอบความปราถนาดีส่งท้ายปี มอบอุปกรณ์การแพทย์ 7 โรงพยาบาลรอบโรงงาน

คุณอนันท์ รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท และคุณสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ 2 ผู้ก่อตั้งบริษัท ร่วมกับคุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณอานุภาพ รักอริยะพงศ์ COO บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงาน CSR เดินสายลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่ 7 โรงพยาบาลรอบโรงงานเซ็ปเป้ ครอบคลุม 3 จังหวัด โดยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงพยาบาลลำลูกกา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอไห2  พื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดช้าง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง 22 และพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โดยเป็นการมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่แต่ละโรงพยาบาลขาดแคลน เพื่อใช้งานให้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน หวังส่งมอบความปราถนาดีส่งท้ายปีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนดียิ่งขึ้น