มอบผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลองครักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์

มอบผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลองครักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์

มอบผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลองครักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์

เซ็ปเป้ ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ 2 จุด
โดยจุดแรกคือ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มอบผลิตภัณฑ์ 150 ลัง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ และผู้ที่เข้ารับวัคซีน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ และคณะ ร่วมรับมอบ
จากนั้นเดินทางต่อ ไปยังโรงพยาบาลองครักษ์ มอบผลิตภัณฑ์ 250 ลัง เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ บุคลากรการแพทย์ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลดูแลอยู่ โดยมี นพ.สายัณห์ เรืองกิตติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
 
Previous
Next