เซ็ปเป้ ร่วมกับคิง ฟรุทส์ จำกัด เดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เซ็ปเป้ ร่วมกับคิง ฟรุทส์ จำกัด เดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เซ็ปเป้ ร่วมกับคิง ฟรุทส์ จำกัด เดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เซ็ปเป้ นำโดยคุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ร่วมกับคุณเกรียงศักดิ์ และคุณเสาวณี วิเลปะนะ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด เดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์จำนวน 200 ลัง ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 7 – 30 มิ.ย. 64 ทั้ง 2 วิทยาเขต คือวิทยาเขตประสานมิตรและองครักษ์ โดยมี รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียร์จิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม, ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานศิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมรับมอบ

Previous
Next