เซ็ปเป้ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน

เซ็ปเป้ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน

เซ็ปเป้ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน

เซ็ปเป้ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และชุมชนตามจุดต่างๆ ได้แก่

มอบผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน 100 ลัง ร่วมกับบริษัทล็อคเต้ ที่นำขนมและอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยนายแพทย์พรชัย พงศ์ประภากร รองผอ. โรงพยาบาบกระทุ่มแบน เป็นผู้รับมอบ

มอบผลิตภัณฑ์ 100 ลัง ให้บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลลำลูกกาที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน โดยมีทันตแพทย์รุตติคนธ์ ผัดผล ตัวแทน ผอ.รพ.เป็นผู้รับมอบ

มอบผลิตภัณฑ์ 100 ลัง และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติในพื้นที่ตรวจหา covid -19 เชิงรุก และประชาชน ในพื้นที่คลอง 13 ต.พืชอุดม

นอกจากนี้ ยังส่งผลิตภัณฑ์เป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ที่สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 30 ลังอีกด้วย

Previous
Next