เซ็ปเป้เดินหน้าส่งกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์ของเราไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เซ็ปเป้เดินหน้าส่งกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์ของเราไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เซ็ปเป้เดินหน้าส่งกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์ของเราไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ CCO มอบผลิตภัณฑ์ 200 ลัง ให้แก่ พ.อ. รศ. ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ

Previous
Next