เซ็ปเป้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง

เซ็ปเป้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง

เซ็ปเป้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง

เซ็ปเป้มอบผลิตภัณฑ์จำนวน 500 ลัง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางจังหวัดดูแลโรงพยาบาลสนามอย่างน้อย 2 แห่ง และโรงพยาบาลในพื้นที่อีก 8 แห่ง