SAPPE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM

SAPPE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM

SAPPE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM

นายนที อ่อนอิน  ประธานกรรมการ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารส่วนหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาวาระสำคัญ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตรา 1.02 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และรับเงินปันผล 27 พฤษภาคมนี้ พร้อมโชว์ทิศทางการดำเนินงานในปี 2564