ประชุมสมาชิกว่าน

ประชุมสมาชิกว่าน

ประชุมสมาชิกว่าน

          เริ่มต้นปี 2564 ด้วยการนัดพบสมาชิกใน “โครงการวาน หว่าน ว่าน” ของเรา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกรายเก่าและสมาชิกรายใหม่ที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวว่านในปีนี้ แลกเปลี่ยนความรู้และอุปสรรค์จากการปลูกว่านจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นยังไม่พอ เรายังมีการวางแผนทิศทางตลาดของว่านหางจระเข้ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 และในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเตรียมพร้อมให้กับสมาชิกในโครงการของเราเดินทางไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Previous
Next