เซ็ปเป้ ร่วมส่งต่อหน้ากากอนามัยและชุด PPE ให้กับโรงพยาบาล

เซ็ปเป้ ร่วมส่งต่อหน้ากากอนามัยและชุด PPE ให้กับโรงพยาบาล

เซ็ปเป้ ร่วมส่งต่อหน้ากากอนามัยและชุด PPE ให้กับโรงพยาบาล

          เราร่วมสนับสนุนให้พวกเราชาว Sappe player ได้รู้จักการให้และการเสียสละอย่างต่อเนื่อง โดยสานต่อ “โครงการ 90 วัน ไขมันฉันเพื่อเธอ” เป็นปีที่ 3 โดยในปี 2563 นี้ เราได้เจอกับวิกฤติ COVID-19 ที่ทำให้พวกเรามีข้อจำกัดในการออกกำลัง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่เราจะหยุดส่งต่อความตั้งใจของเราให้กับสังคมได้ พวกเรามีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และส่งต่อสิ่งที่มีความจำเป็นสูงในช่วงสถานการณ์วิกฤต นั่นคือหน้ากากอนามัยและชุด PPE โดยเราส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 4 โรงพยาบาลดังนี้
          1.  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
          2.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
          3.  โรงพยาบาลจุฬา
          4.  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์