[:th]บิวติ เจลลี่[:]

แบรนด์สตอรี่

                ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลลี่ภายใต้แบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ เพื่อรองรับกระแสสุขภาพและความงาม แต่ยังคงเน้นเรื่องของนวัตกรรมที่สร้างความหลากหลายในสินค้าให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง เป็นรูปแบบที่นิยมมากในต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างสีสันในตลาดได้อีกมาก เพราะยังไม่มีผู้เล่นใดในกลุ่มฟังก์ชั่นนอล ดริ้งค์ที่ออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้ 

รายละเอียดของสินค้า