Day: May 15, 2021

เซ็ปเป้ ร่วมส่งต่อหน้ากากอนามัยและชุด PPE ให้กับโรงพยาบาล

     เราร่วมสนับสนุนให้พวกเราชาว Sappe player ได้รู้จักการให้และการเสียสละอย่างต่อเนื่อง โดยสานต่อ “โครงการ 90 วัน ไขมันฉันเพื่อเธอ” เป็นปีที่ 3 โดยในปี 2563 นี้ เราได้เจอกับวิกฤติ COVID-19