ซีแม็กซ์

แบรนด์สตอรี่

                ขนมปลาย่างอบกรอบแบรนด์ ซีแมกซ์ (ZEAMax) ด้วยสื่อโฆษณาภาพยนตร์บนโซเชียลมีเดียที่สร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ ด้วยเนื้อหาโดนใจและเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคเนื้อปลา ซึ่งเป็นการเน้นจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากเนื้อปลาทะเลแท้ ๆ ถึงร้อยละ 90 และผ่านกรรมวิธีการผลิตจากการย่างและอบ ทำให้ได้แผ่นเนื้อปลาย่างอบกรอบที่ปราศจากไขมัน ส่งผลให้สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคสายรักสุขภาพ และรักขนมขบเคี้ยวโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่น และวัยทำงาน